Translatica, kierunek polsko-angielski
słowo rzeczownik, rodzaj nijaki;
word;
verb;
words;
speech;
parole;
term;
words;
lyrics;
promise;
lyrics;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich