Translatica, kierunek polsko-angielski
skrzyżować się czasownik, aspekt dokonany; → cross
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich