Translatica, kierunek polsko-angielski
skrzywiać czasownik, aspekt niedokonany;
distort;
twist;
contort;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich