Translatica, kierunek polsko-angielski
skrajny przymiotnik;
extreme informatyka, techniczny;
abject;
outmost;
dire;
outermost;
utmost;
radical;
uttermost;
utter;
stark;
terminal;
ultra;
extremist;
marginal;
extremity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich