Translatica, kierunek polsko-angielski
skracać się czasownik, aspekt niedokonany;
contract;
shorten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich