Translatica, kierunek polsko-angielski
skłon rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
bend;
slope;
bow celownik;
declivity;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich