Translatica, kierunek polsko-angielski
skalać czasownik, aspekt dokonany;
defile przenośne;
sully książkowe, oficjalne, literackie;
defilement przenośne;
befoul;
pollute przenośne;
taint książkowe, oficjalne;
soil literackie;
foul;
besmirch książkowe, oficjalne, literackie;
pollution;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich