Translatica, kierunek polsko-angielski
siłą rzeczy przysłówek;
perforce książkowe, oficjalne;
naturally;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich