Translatica, kierunek polsko-angielski
sektorowy przymiotnik;
sectorial;
sector;
sectoral;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich