Translatica, kierunek polsko-angielski
rumowisko rzeczownik, rodzaj nijaki;
debris geologia;
rubble;
scree;
crash;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich