Translatica, kierunek polsko-angielski
rozwieszać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też rozwiesić
hang;
stretch;
sling;
hang out;
spread;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich