Translatica, kierunek polsko-angielski
rozumowanie rzeczownik, rodzaj nijaki;
reasoning matematyka, psychologia, informatyka;
argument;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich