Translatica, kierunek polsko-angielski
rozsypać czasownik, aspekt dokonany;
scatter;
spill;
strew;
spread;
disperse;
crumble;
dispel;
sprinkle;
go to pieces potoczne, nieoficjalne;
broadcast;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich