Translatica, kierunek polsko-angielski
rozświetlać czasownik, aspekt niedokonany;
illuminate przenośne;
brighten;
light;
light up;
lighten;
brighten up przenośne;
illumine przenośne;
elucidate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich