Translatica, kierunek polsko-angielski
rozrzucać czasownik, aspekt niedokonany;
scatter rolnictwo;
strew;
spread;
disperse;
squander;
scatter;
litter;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich