Translatica, kierunek polsko-angielski
rozrastać się czasownik, aspekt niedokonany;
grow;
burgeon;
sprawl;
run wild;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich