Translatica, kierunek polsko-angielski
rozprzestrzeniać się czasownik, aspekt niedokonany;
spread;
spread;
diffuse;
diffuse;
proliferate książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich