Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpowiedzieć czasownik, aspekt dokonany; zobacz też rozpowiadaćspread
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich