Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpostrzeć się czasownik, aspekt dokonany;
spread;
stretch;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich