Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpłaszczać czasownik, aspekt niedokonany;
flatten;
flat;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich