Translatica, kierunek polsko-angielski
rozpatrzeć czasownik, aspekt dokonany;
consider;
examine;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich