Translatica, kierunek polsko-angielski
rozmyślać czasownik, aspekt niedokonany;
meditate;
muse;
ponder;
reflect;
cogitate;
brood;
ruminate;
speculate;
consider;
wonder;
cerebrate;
bethink;
mull;
dwell on;
chew;
pore;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich