Translatica, kierunek polsko-angielski
rozdrażniać czasownik, aspekt niedokonany;
irritate;
provoke;
vex;
annoy;
incense;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich