Translatica, kierunek polsko-angielski
rozdrabiać czasownik, aspekt niedokonany;
crush;
grind;
crumble;
triturate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich