Translatica, kierunek polsko-angielski
rozchodzenie się rzeczownik, rodzaj nijaki;
dispersal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich