Translatica, kierunek polsko-angielski
rozbieganie się rzeczownik, rodzaj nijaki; → racing
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich