Translatica, kierunek polsko-angielski
rober rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
rubber gry;
hand;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich