Translatica, kierunek polsko-angielski
reflektować czasownik, aspekt niedokonany;
reflect;
be interested książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich