Translatica, kierunek polsko-angielski
quasi-kontrabanda rzeczownik, rodzaj żeński; → quasi-contraband
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich