Translatica, kierunek polsko-angielski
quasi-artysta rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy; → quasi-artist
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich