Translatica, kierunek polsko-angielski
quasi-alimenty rzeczownik, rodzaj żeński, liczba mnoga; → quasi-alimony
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich