Translatica, kierunek polsko-angielski
przyznanie się rzeczownik, rodzaj nijaki;
admission prawo;
avowal;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich