Translatica, kierunek polsko-angielski
przyporządkowywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przyporządkować
assign;
allocate;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich