Translatica, kierunek polsko-angielski
przymusić czasownik, aspekt dokonany;
compel;
coerce;
force książkowe, oficjalne;
constrain;
oblige;
coercion;
enforced;
pressure;
forced;
coercion;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich