Translatica, kierunek polsko-angielski
przyjmować do zakonu czasownik, aspekt niedokonany; → profess
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich