Translatica, kierunek polsko-angielski
przyjęcie do wiadomości rzeczownik, rodzaj nijaki; → acknowledgment ekonomia, prawo
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich