Translatica, kierunek polsko-angielski
przyglądać czasownik, aspekt niedokonany;
watch;
observe;
look;
survey;
examine;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich