Translatica, kierunek polsko-angielski
przyciąć czasownik, aspekt dokonany;
trim techniczny;
clip;
crop fotografia;
cut;
lop;
bob;
truncate;
cut back;
pinch;
cut down;
trimming;
shorten;
truncated;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich