Translatica, kierunek polsko-angielski
przezywać czasownik, aspekt niedokonany; zobacz też przezwać
nickname potoczne, nieoficjalne;
dub;
abuse;
miscall;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich