Translatica, kierunek polsko-angielski
przesylabizować czasownik, aspekt dokonany;
syllabify;
read;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich