Translatica, kierunek polsko-angielski
przestrach rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
fright;
fear;
terror;
alarm;
dismay;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich