Translatica, kierunek polsko-angielski
przeprowadzenie dowodu rzeczownik, rodzaj nijaki;
proof ekonomia, prawo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich