Translatica, kierunek polsko-angielski
przegrana rzeczownik, rodzaj żeński;
defeat;
loss gry;
losings;
lost game;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich