Translatica, kierunek polsko-angielski
przedawniać czasownik, aspekt niedokonany;
outdate techniczny;
expire;
lapse;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich