Translatica, kierunek polsko-angielski
przecierać czasownik, aspekt niedokonany;
wipe;
rub;
abrade;
strain;
saw technika;
clear up;
pap;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich