Translatica, kierunek polsko-angielski
przebiegnąć czasownik, aspekt dokonany;
run;
proceed;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich