Translatica, kierunek polsko-angielski
prosty rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
right;
plumb;
plain;
jab sport;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich