Translatica, kierunek polsko-angielski
prelekcja rzeczownik, rodzaj żeński;
lecture ang. brytyjska, książkowe, oficjalne;
talk książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich