Translatica, kierunek polsko-angielski
pozwany rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
defendant prawo;
respondent prawo;
defense;
defence;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich