Translatica, kierunek polsko-angielski
pozorować czasownik, aspekt niedokonany;
feign;
fake;
dummy;
sham;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich